Bert-Jan ter Hofte werkt 5 jaar met People Change

Gedurende meer dan vijf jaar werkt Bert-Jan ter Hofte intensief met de People Change Scan en aanpak bij klanten van multinationals tot MKB bedrijven in de profit sector en van universiteiten tot gemeenten en de politie in de publieke sector. Er zijn drie redenen waarom hij dit graag doet en waarom klanten de meerwaarde zien.

1) Ondernemende netwerk organisatie: Practice what you preach

“Wij werken vanuit People Change in een ondernemende netwerk organisatie. Dit spreekt mij erg aan. Iedereen werkt als ondernemer vanuit zijn/haar kracht en sterke punten, maar ook vanuit het bewustzijn van zijn/haar valkuilen, in samenwerking aan trajecten bij klanten en aan de organisatie. Dat betekent dat wij maximaal inzetten op persoonlijke ontwikkeling van onszelf. Deze focus en de wijze waarop wij dit doen is uitzonderlijk.

Mij spreekt dit ‘practice what you preach’ zeer aan en hoewel dit veel van je vergt – het is niet de weg van de minste weerstand – resulteren deze investeringen in mijn eigen bewustwording in een steile ontwikkelcurve. En dat zou ik ook niet meer anders willen. Vanuit mijn ondernemerschap ben ik dit jaar gestart met de Leergang “strategisch leidinggeven aan duurzame verandering” – de opleiding tot People Change veranderkundig coach en facilitator – en we gaan in februari weer een nieuwe Leergang starten.”

2) People Change Scan concrete vertrekpunt: ‘Fit for the Future’

“Belangrijk is bij leiderschapsontwikkeling en verandering om een concreet en gemeten vertrekpunt te hebben van alle individuen en teams. Het inzicht te hebben: waar staan we nu?

De neiging in programma’s is vaak om meer tijd en energie te besteden om met elkaar praten over de gewenste ontwikkeling van het leiderschap en de cultuur in de organisatie en onvoldoende tijd en energie in het concreet maken van het vertrekpunt van iedere persoon en van de teams.

De uitkomsten van de People Change Scan op individueel en teamniveau geven een concreet vertrekpunt van de leiderschap en verander interventies: wij geloven in het samen ontwerpen en uitvoeren van verander interventies en ook in het meten van de resultaten en effecten daarvan.

In de organisaties waar ik met de People Change scan en aanpak werk weten de klanten en leiders dat zij niet een traject voor hun mensen kunnen ‘bestellen’, maar dat verander interventies altijd in co-creatie met hen ontworpen worden. Zodat we de juiste, krachtige en resultaatgerichte interventies bedenken en implementeren.

Bij klanten leiden we ook People Change Practitioners op die geheel zelfstandig met de People Change Scan en aanpak mensen kunnen coachen en teams faciliteren. Zij kunnen veranderingen bij mensen en teams zelf gaan begeleiden en bij de integratie fase nemen zij de verantwoordelijkheid van het gewenste programma over. Het is dan een “Doe Het Zelf” programma geworden waardoor het verandervermogen van leiders, professionals en teams in de organisatie duurzaam toegenomen is. Zij zijn dan ook meer ‘Fit for the Future’ in veranderingen geworden.

Bij enkele gemeenten en andere organisaties worden mensen door mij vanaf het begin direct opgeleid in een open Leergang als People Change veranderkundig coach en facilitator zodat zij al vanaf het begin bij leiderschapsontwikkeling en bij het ontwerpen en uitvoeren van veranderinterventies dit geheel zelfstandig binnen hun organisatie kunnen doen.”

3) Positieve business case: meer inzicht, bewustwording, energie en resultaat

Mijn overtuiging is dat bij een succesvolle verandering ‘de business case van bewustwording en energie’ gemaakt moet worden op individueel niveau en team niveau. Wat mij zeer aanspreekt is dat wij meetbaar kunnen bijdragen aan de ‘fit’ van mensen en dat wij ook kunnen meten hoe het investeren in een betere ‘fit’ rendeert.

In hoeverre zijn leiders en professionals zich bewust van hun verandervermogen en ‘fit’ met de organisatie? En in hoeverre hebben die leiders en professionals de energie om aan hun persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van anderen te werken? En hoe zit het met het verandervermogen van het team en welke fasen van teamontwikkeling heeft het team succesvol doorgemaakt en welke nog niet? Welke mindsets en skillsets kunnen zij normaal maar vooral ook onder druk succesvol inzetten? Bij welke mindsets en skillsets vertonen zij authentiek voorbeeldgedrag? Welke verander stijlen beheersen zij goed en welke minder goed?

De People Change Scan geeft hen een spiegel met deze inzichten en ik ben nog geen andere scan tegen gekomen die dit ook zo duidelijk en juist aangeeft.

Wat klanten aanspreekt is dat wij dit heel concreet maken: een onderdeel van de People Change scan is de People Change ‘fit’ factor waarbij we met 1 cijfer van 0-10 meten wat de ‘fit’ van het individu met de organisatie is. Dit cijfer bepaalt in hoge mate hoeveel energie mensen hebben om aan verandering te werken en bepaalt ook hoe je deze mensen kan coachen om dit effectief te doen.

Organisaties in de profit sector en in de publieke sector realiseren zich hoe belangrijk het is dat hun leiders en professionals een goede ‘fit’ hebben met de organisatie – zeker in tijden van schaarste en in de huidige ‘war on talent’.

Middels een coaching gesprek over de onderdelen van de ‘fit’ zoals kunnen wij kijken waar deze gericht verbeterd kan worden en betere ‘fit’ zorgt ook voor minder verloop en verzuim. Tijdens ons coaching gesprek kunnen zij hier inspiratie voor hun leiderschapsontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en hun ‘fit’ met de organisatie uit halen.

En verder meten wij welke veranderstijlen c.q. veranderskills leiders en teams sterk ontwikkeld zijn en welke minder sterk ontwikkeld zijn. Daarmee kan je aansluiten bij hoe mensen kunnen en willen veranderen en dat bepaalt in hoge mate het succes van verandertrajecten.

Omdat zij dit middels de scan en aanpak op een methodische wijze doen kunnen zij kortcyclisch werken aan hun eigen gedragsverandering om de sterke punten te benutten en uit hun valkuilen te blijven en kunnen zij werken aan de energie die zij hebben om zichzelf en anderen te ontwikkelen.

Op 1 februari 2023 organiseren we een ‘meetup’ voor de Leergang “Strategisch Leidinggeven aan Duurzame Verandering”. Als je geïnteresseerd bent om deel te nemen kan je Bert-Jan mailen via bert-jan@peoplechange.nl of bellen op 06-51087912.