Changing the future at MUAC

Het versterken van leiderschap en het doorvoeren van cultuurverandering in het Maastricht Upper Area Control Centre.

 

Het Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) beheert het hogere luchtruim tussen 24.500 en 66.000 voet boven België, Nederland, Luxemburg en Noordwest-Duitsland. Het is een van Europa’s drukste en meest complexe luchtruimgebieden. Het is ook een van de best presterende en kostenefficiëntste verleners van luchtvaartnavigatiediensten in Europa, en de enige grensoverschrijdende civiel-militaire dienst. 

John Santurbano trad in oktober 2017 in dienst bij EUROCONTROL als directeur van MUAC en besloot een cultuur verandering teweeg te brengen en kernwaarden te definiëren die zijn mandaat lang zullen overleven.

 

De toekomst veranderen

John Santurbano ontdekte dat de innovatieve reputatie en organisatorische efficiëntie van MUAC te lijden hadden onder een gebrek aan vertrouwen in het leiderschap, verergerd door suboptimale organisatie en incidentele twijfels onder het leiderschap in MUAC. Zijn overtuiging dat veranderingen op bestuurs- en senior managementniveau nodig waren om MUAC nieuw leven in te blazen, kwam voort uit de resultaten van een personeelsenquête die wees op uitdagingen op het gebied van leiderschap en lijnmanagement, talentmanagement en innovatie. De werknemers gaven aan dat de visie voor verbetering vatbaar was en dat het management soms te traag reageerde wanneer het op de uitvoering van nieuwe ideeën aankwam. Daarnaast was het duidelijk dat niet veel mensen geloofden dat MUAC milieuverantwoord bezig was op de werkvloer.

“Dit was de perceptie van het personeel, maar ik geloof dat perceptie de realiteit weerspiegelt en ik was ervan overtuigd dat we hier iets aan moesten doen,” zegt Chief Executive Officer John Santurbano.

Hij startte een reorganisatie om de managementstructuren en -vaardigheden te verbeteren en een culturele verandering in houding en betrokkenheid van het personeel te bewerkstelligen die van bovenaf door MUAC zou sijpelen en innovatie zou stimuleren.

 

Uitdagingen

John Santurbano richtte zich eerst tot People Change, een adviesbureau voor leiderschap en bedrijfstransformatie, om hem te helpen het bestuur van MUAC te verbeteren. Een reeks individuele interviews met bestuursleden, die werden aangemoedigd om te zeggen wat ze dachten, leidde tot een collectieve vergadering waar iedereen te horen kreeg wat de anderen over hen dachten. Deze “brutale eerlijkheid” slaagde erin barrières te doorbreken en er ontstond een nieuw bestuur dat volgens John Santurbano echt een efficiënt team van mensen is, dat meer met elkaar verbonden en communicatiever is en daardoor meer openstaat voor verandering.

“Een van de drijfveren voor verandering was efficiëntie in de besluitvorming, en die is beslist effectiever geworden”, zegt Chief Operating Officer Niels Lokman.

MUAC is een zeer technische organisatie en haar personeel bestaat uit een mix van hoogopgeleide luchtverkeersleiders, ingenieurs en andere specialisten uit 31 landen. Het menselijk element ontbrak echter vaak en de zogenaamde “zachte vaardigheden” waren minder ontwikkeld. Niels Lokman is het ermee eens dat er ruimte was voor verbetering. “Er was een element van mensen die niet transparant waren over zaken omdat ze bang waren voor repercussies als ze fouten maakten,” legt hij uit.

Niels Lokman maakt deel uit van een diverse groep MUAC-medewerkers in het Engagement and Innovation team dat door John Santurbano is opgezet om zich te richten op persoonlijke ontwikkeling en de culturele verandering van MUAC te stimuleren. “Niels Lokman: “Het is een andere manier van werken, transparanter, problemen benoemen als ze zich voordoen en ze op tafel leggen om oplossingen te bespreken. We zijn dichter bij de situatie gekomen dat mensen zich niet meer aangevallen voelen als iemand anders een mening heeft over hun verantwoordelijkheidsgebied en dit soort principes proberen we uit te breiden naar de hele organisatie.”

 

Nieuwe cultuur

Het nieuwe hoofd strategie en prestatiemanagement, Christopher Jeeves, wijst op “een seismische verandering in de hele organisatie.

“We hebben nu een directeur die extreem gericht is op de menselijke kant van de zaak en de grote verandering die we hebben bereikt is een reorganisatie en herstructurering op managementniveau. Het nettoresultaat is een verschuiving geweest in termen van positiviteit, inclusie, de manier waarop we samenwerken en openheid van communicatie”, zegt Christopher Jeeves. “En je ziet overal positieve resultaten als de boodschap doorsijpelt: de communicatie tussen mensen is beter, vergaderingen verlopen beter – zelfs in tijden van COVID met mensen die thuis werken, lijkt het gewoon te werken.”

De structurele verandering bij MUAC heeft ertoe geleid dat het personeel zich meer op zijn gemak voelt bij het nemen van beslissingen, volgens Natalie Van Gorp, deskundige op het gebied van professionele ontwikkeling en prestaties, niet alleen omdat beslissingen samen worden genomen, maar ook omdat informatie die voorheen alleen aan de top werd gedeeld, nu door de hele organisatie wordt gedeeld. “Er is meer transparantie en duidelijkheid dan voorheen,” zegt ze.

Human factors manager Marinella Leone zegt dat veel medewerkers een verschuiving van energie in de organisatie waarnemen en dat ze meer veerkracht toonden, vooral tijdens de coronavirus pandemie. “We hebben het acceptabel gemaakt om gesteund te worden, om hulp te vragen, om samen te werken, om elkaar te vertellen wat we denken,” zegt ze. “Een team kan alles bouwen en MUAC is een team dat nu extreem goed presteert omdat we elkaar dingen kunnen vertellen, hoe we ons voelen en wat we nodig hebben.”

Marinella Leone en communicatiemedewerker Csilla Szabo zijn behulpzaam geweest bij het creëren van bewustzijn van DIRECT, een nieuwe reeks kernwaarden gesponsord door John Santurbano om het personeel te begeleiden bij het begrijpen van wat ze willen van de cultuur en hoe het verder kan worden verbeterd. De titel, die in januari 2021 wordt ingevoerd, bestaat uit de Engelse beginletters van elk van de waarden – Diversiteit & inclusie, Integriteit, Verantwoordelijkheid, Uitmuntendheid, Moed voor groei en veerkracht, en Teamwerk – en elk komt met een belofte.

Niels Lokman beweert dat het tijd zal kosten om de cultuurverandering structureel te verankeren in de manier waarop mensen werken, al is John Santurbano er stellig van overtuigd dat de nieuwe cultuur hier zal blijven.

“Alle afdelingen werken samen en de mensen zijn blij om mee te doen”, zegt hij. We hebben minder demotivatie, geschillen of grieven. En het mooie van dit alles is dat je je goed voelt en trots bent om voor MUAC te werken.”

 

Resultaten

Er zijn tastbare resultaten, vult Niels Lokman aan:

“Ik zie absoluut een verbetering en een actievere betrokkenheid en zorg voor betrokkenheid ten aanzien van het welzijn van het personeel en de manier waarop en de manier waarop we onze waarden communiceren en hoe ze worden toegepast tussen de teams, te beginnen op het niveau van het management van boven naar beneden”

Wat de milieukwesties ter plaatse betreft, heeft MUAC oplaadpunten voor elektrische auto’s ingevoerd, wordt het fietsen naar het werk aangemoedigd, zijn de doelstellingen voor de vermindering van het elektriciteits- en verbruik te verminderen, water in plastic flessen vervangen door glazen kannen met leidingwater bij vergaderingen, en biologisch afbreekbare wegwerpbekers en roerstaafjes ingevoerd ter vervanging van plastic en serviesgoed. Tijdens de COVID-19-pandemie is telewerken voor kantoorpersoneel efficiënt gebleken en zal het naar verwachting aanzienlijke milieuvoordelen opleveren. In januari 2020 werd de Maastricht Environment Group (MEG) opgericht om te kijken naar verdere manieren om de milieu-impact van de activiteiten van MUAC, het MUAC-gebouw en de activiteiten van het personeel te verbeteren. John Santurbano werd in maart 2020 ook benoemd tot Champion CEO van het FABEC (Functional Airspace Block Europe Central) Environment Standing Committee.

Lees meer over de implementatie van het cultuur verander traject.

Dit artikel komt uit ‘Seeds of Change, enhancing leadership and implementing cultural change at the Maastricht Upper Area Control Centre’ van EUROCONTROL en is gereproduceerd met permissie.