People Change Scan voor Inzicht in Leiderschap en Verandering

Unieke scan

We zijn trots op deze scan die wij zelf hebben ontwikkeld en uniek is in ons vakgebied. Bestaande scans voldeden niet aan onze eisen. Het waren geen veranderscans. Door onze focus op de factor mens zijn meer variabelen nodig. Daarom besloten wij er zelf een te maken.

Vooraf stond een aantal uitgangspunten vast. Onze scan moest

  • meer en juistere inzichten opleveren en geschikt zijn voor veranderende en veranderde organisaties
  • zowel voor onszelf als voor onze opdrachtgevers bruikbaar zijn
  • snel inzetbaar zijn en vrijwel continu kunnen meten
  • kunnen werken op elke schaal, dus zowel die van het individu als van teams en complete organisaties.

De People Change Scan heeft zich al jaren bewezen in diverse leiderschaps-, cultuur- en organisatieverandertrajecten.

Wat kun je met de resultaten?

De People Change scan meet inzichten op het gebied van Organisatie, Leiderschap en Veranderen en overtreft in deze gedetailleerdheid andere scans. De People Change scan geeft inzicht in de uitgangssituatie van individu, team of organisatie.

De scan geeft aan welke randvoorwaarden de medewerkers nodig hebben voor de verandering en welke vaardigheden ze bezitten om te kunnen veranderen. Ook geven ze aan welk gedrag ze vertonen wanneer de druk op hen wordt verhoogd.

Organisaties, teams en professionals kunnen met de inzichten van de People Change scan direct een veranderplan formuleren. Hiermee kunnen zij meetbare veranderingen implementeren en realiseren. De voordelen van de verandering zijn direct merkbaar, meetbaar, zichtbaar én kostenefficiënt.

Gedurende het veranderproces geeft de scan aan welke veranderingen gerealiseerd zijn.

Leiderschap en Veranderkracht meten

Het veranderen van een organisatie is een geleidelijk proces. Vorderingen zijn soms niet direct zichtbaar en kun je alleen door meten vaststellen. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de People Change Scan. Deze is gebaseerd op informatie uit vragenlijsten die online worden ingevuld. Een vragenlijst omvat zo’n veertig vragen; het invullen kost twintig tot dertig minuten. De ingevoerde gegevens worden gevalideerd aan de hand van de modernste wetenschappelijke inzichten en onze eigen uitgebreide ervaringen.

De People Change Scan is zo gevoelig dat kleine veranderingen al kunnen worden vastgesteld. Dat kunnen veranderingen in de hele organisatie zijn, maar ook in kleinere verbanden en zelfs bij individuen. Dat maakt deze scan uniek. Een andere belangrijke eigenschap is dat de scan uitmunt door snelle inzetbaarheid.

Start met de People Change Scan

De People Change Scan geeft precies aan waar je nu staat, hoe je het beste kunt samenwerken en waar jij naartoe wilt. Iedereen kan worden getraind in het gebruik van de scan en het interpreteren van de resultaten. Ook consultants en coaches die verandertrajecten begeleiden kunnen leren de scan in te zetten voor hun klanten.

Leer zelf de scan toepassen en ontwikkel de vaardigheden voor transformatie in een van onze leermodules van de People Change Academy.