Transformatieprogramma – Integratiefase

In deze serie van vier artikelen behandelt Daan Noordeloos de vier I’s – Inzicht, Inspiratie, Implementatie en Integratie – vanuit het perspectief van een interne transformatiemanager, ondersteund door People Change.

De Integratiefase is de fase die weinig organisaties oppakken. Na de eerste successen verslapt de aandacht en gaat de energie weer naar een ander project. Maar de integratiefase is juist essentieel in een duurzame transformatie, want die gaat over de vraag: hoe blijven we hier? Je hebt een team naar een bepaald niveau gebracht, hoe veranker je dat?

De Integratiefase is het spel om continu de vraag te stellen: wat hebben we geleerd en hoe verankeren we dat in de organisatie zodat de toekomstige generaties ervan kunnen profiteren?

 

Train the trainer

Om het geleerde te verankeren leidt People Change mensen op om zelf medewerkers te coachen op basis van de Scan en om GROW-cases te begeleiden. Daarmee creëren we in onze organisatie een duurzame verandering, onafhankelijk van externe trainers, zodat de leerervaringen niet wegvallen met het vertrek van een externe.

Dat begint al in de Inzichtsfase met de practitioner training. Het eerste niveau van practitioner is het uitleggen van de individuele Scan. In de Integratiefase krijgen mensen uit de organisatie de opleiding tot practitioner van het team om teams te kunnen begeleiden. Ten slotte krijgen een aantal mensen een opleiding om op organisatieniveau met de Scan te werken.

 

Persoonlijke groei integreren

We beoordelen mensen niet alleen op resultaten, maar ook op de groei van hun persoonlijke ontwikkeling. Het leiderschapsprogramma ontwikkelt je in je rol als leider, maar je groeit ook als medewerker. Hoe kunnen we die persoonlijke ontwikkeling steeds meer een onderdeel maken van de day-to-day workload in de organisatie, zonder dat het steeds bovenop het werk komt?

De reflex is dat mensen voor professionele ontwikkeling kiezen, maar wij willen juist dat mensen blijven groeien in hun persoonlijke ontwikkeling, dus in hun vermogen om met anderen samen te werken vanuit de waardesystemen. Daarom creëren we dus in de organisatie eerst een ondersteunend team met coaching en begeleiding voor die ontwikkeling, als onderdeel van de opleiding tot practitioner.

 

Persoonlijke ontwikkeling binnen je vakgebied

Binnen specifieke groepen in de organisatie, bijvoorbeeld high potentials, bekijken we hoe we persoonlijke ontwikkeling een plek kunnen geven binnen hun vakgebied. High potentials die willen doorgroeien, moeten vakbekwaam zijn en continu laten zien dat ze op een hoog niveau resultaten kunnen boeken. Soms loopt iemand daarin vast. Dan gaan we op zoek naar een dieperliggende oorzaak. Iemand kan bijvoorbeeld haar interpersoonlijke communicatie wat minder op orde hebben. Daarom coachen we high potentials op basis van de waardesystemen, zodat ze de volgende keer hun resultaten wel weer halen.

 

Integreren van de Scan in het dagelijks werk

Persoonlijke ontwikkeling integreren we ook in organisaties waar een grote IT-componentin zit; de meeste commerciële activiteiten vinden online plaats en veel bedrijven zitten midden in een digitale transformatie. Hoe maak je dat onderdeel maken van de day-to-day werksituatie?

Elke dag zijn mensen bezig met hun eigen ontwikkeling en die van het team om beter te kunnen presteren. Als je betere digitale producten wil ontwikkelen en die beter in de markt wil zetten, moet je wel samenwerken. Tegelijk verandert de wereld zo snel, dat de teams steeds in samenstelling veranderen. Steeds moet het team weer groeien op de waardeas van ‘ik’ naar ‘wij’ om te kunnen presteren.

Tegelijkertijd zijn managers veel meer coaches geworden. Coaching komt niet bovenop het werk, maar is er een onderdeel van geworden. De begeleiding van het team is voor de helft coaching om te stijgen op de waardeas. Dus zij gebruiken de inzichten van de Scan om hun teams te begeleiden in hun dagelijkse werk.

 

Strategische verankering

Zo zijn we op alle plekken aan het nadenken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit gedachtengoed beklijft. Het zit zelfs helemaal verankerd in onze strategie en plannen. Het is echt een de overtuiging van de organisatie geworden.

Meer weten?