Leiderschapsprogramma’s

Een eigen visie uitdragen, coach worden, inspirator zijn – voor veel leiders is dat een ferme stap die begint bij bewustwording, het ontsluiten van nieuwe gebieden in je eigen geest en het ontwikkelen van nieuwe leiderschapsvaardigheden. Goede leiders kennen zichzelf door en door en zijn ontvankelijk voor nieuwe ideeën. Wij beschikken over leiderschap training en coaching programma’s die dat bewustwordingsproces ondersteunen en in de praktijk toetsen en die ervoor zorgen dat je de juiste leiderschapsmindsets en skillsets in de praktijk kan toepassen.

Inspirerend Leiderschap

People Change Leiderschap coaching is bedoeld voor mensen die de People Change Scan hebben gemaakt en die willen gebruiken voor hun leiderschap ontwikkeling om een inspirerende leider te worden die de energie van mensen mobiliseert.

High Performance & Team Leiderschap

People Change begeleidt en adviseert leiders van management teams, teamleiders en projectleiders om meetbare, winstgevende veranderingen op basis van de People Change Team scan en aanpak bij zichzelf en hun team te realiseren.

Transformerend & Strategisch Leiderschap

Wij begeleiden en adviseren leiders, directeuren, managers van organisaties om zichzelf verder te ontwikkelen, op basis van de People Change Team scan en strategische aanpak, zodat zij hun organisaties continue in de juiste strategische richting kunnen brengen.

Inspirerend leiderschap

Als iets vandaag werkt, betekent dat niet dat het dat morgen ook nog doet. Sterker nog: het is de grootste valkuil van veel gevestigde bedrijven gebleken, dat ze denken dat ze er altijd zullen zijn. We leven in een wereld die steeds sneller verandert, waarin technologische en maatschappelijke ontwikkelingen razendsnel gaan. Kennis van vandaag is morgen verouderd. Verandering is de enige constante. Een succesvol product of bewezen dienst kan ingehaald worden door een disruptieve organisatie, een veranderende klantvraag of nieuwe technologie. Optimaliseren van het bestaande is voor veel organisaties niet meer toereikend. Je kan niet meer wachten op een crisis voor je in beweging komt. Het gaat om echt veranderen en het ontwikkelen van het leiderschap en de veranderkracht om dat mogelijk te maken. En voor organisaties om het van missie en visie, flexibiliseren, wendbaar werken en aandacht besteden aan cultuur.

 

Inspireren van mensen

Hoever ben je in het proces van bewustwording? Welke leiderschapmindsets en vaardigheden behoeven aanscherping? Natuurlijk wil je jezelf graag toetsen in praktijksituaties in het inspireren en motiveren van je mensen. In de programma’s ‘Inspirerend Leiderschap’ voor individuen en ‘High Performance en Team Leiderschap’ voor teamleiders en teams leggen wij theoretische modellen uit over leiderschapsmindsets, het verandervermogen en de ‘fit’ van mensen in de organisatie. Deze programma’s kunnen wij op maat ontwikkelen voor leiders en teams die het proces van persoonlijke en teamontwikkeling willen versnellen tijdens veranderingen en transformaties. Daarbij zorgen wij voor kort-cyclische praktische toepassingen middels door de deelnemers zelf ingediende relevante GROW cases aan. Deelnemers coachen elkaar en geven feedback. Zo ontwikkelt iedereen zichzelf in praktische situaties en doet nieuwe kennis en vaardigheden op. Ervaren senior practitioners van People Change zijn als inhoudelijk deskundigen bij de bijeenkomsten aanwezig.

Desgewenst ontwikkelen wij opleidingsprogramma’s om mensen uit uw organisatie in staat te stellen om zelf als Practitioners collega’s en teams te begeleiden met de People Change scan en aanpak: Doe Het Zelf veranderen en transformeren leidend tot een duurzaam toegenomen verandervermogen van de organisatie.

Zet vandaag de eerste stap

In deze individuele besprekingen nemen we je People Change scan profiel door, werken aan bewustwording en visie, aan de plannen die je met de organisatie hebt, je eigen plaats daarin, de effectiviteit van je leiderschap. We vertellen hoe je ze voor jou en jouw ideeën kunt winnen en overtuigen. Wij blijven erbij als je het in de praktijk toepast. Als coach en als klankbord.

De People Change Leiderschap scan geeft precies aan waar jij als leider staat, hoe jij het beste kunt samenwerken en wat een goede volgende ontwikkel stap voor je is.  Meld je aan voor een kennismakingsgesprek.