Transformerend en Strategisch Leiderschap

Leiderschap is bepalend voor organisatie transformatie en verandering. Maar hoe ga je als leider om met een veranderende wereld en hoe inspireer je een beweeglijk geheel? Wij helpen leiders nieuwe gebieden in hun denken te ontsluiten en bewustwording en visie te ontwikkelen. We beloven je transformatie. Je kunt dat enerverende proces van verandering alleen aansturen als je er zelf in gelooft. Als zelfbewust leider ben je inspirator en motivator van je eigen mensen. Om je daarbij te helpen, bieden we coaching en leiderschapstrajecten

Gezamenlijk creëren we interventies om de Leiderschap & Team People Change Scan en People Change methodiek en Academy zodanig in te zetten dat er optimaal draagvlak is bij alle betrokken deelnemers en maximale impact op individuen, teams en de organisatie.

Succesvolle Transformatie

Leiderschap tonen in een veranderproces vraagt bewustwording en moed. De moed om een nieuwe stap te zetten of sprong te maken en je bedrijf klaar te maken voor de toekomst. Om vertrouwde structuren te vervangen door scherpe visie en ruimte te geven aan een golf van ontwikkeling individuele kwaliteiten en persoonlijk leiderschap.

Iedereen kan leider, coach of inspirator zijn, maar niet iedereen is het ook. Hoe zit dat met jou? Hoe ziet jouw visie eruit? Waar zit je talent als inspirator? Heb je nog contact met je collega’s op de werkvloer? Schieten ze weg of hangen ze aan je lippen? Als je je eigen aandeel in een probleem niet onderkent, kun je ook geen deel zijn van de oplossing.

Hoe verander je een organisatie?

Veranderen doe je niet even. Het is een proces dat gepaard gaat met bewustwording en ontwikkeling van inzicht, inspiratie en stappen zetten voor implementatie. Intrinsieke motivatie is essentieel. Leiderschap moet op alle niveaus ruimte bieden en het proces inspireren en coachen. Teams moeten opnieuw worden ingericht. Alles draait om samenhang en samenwerking. Verhoudingen verschuiven. De cultuur van de organisatie verandert. Communicatieve en sociale vaardigheden van alle betrokkenen zijn erg belangrijk, dus ook daar besteden wij veel aandacht aan.

Veranderen vraagt veel van betrokkenen. Het proces kent ingrijpende intellectuele en emotionele kanten. Vaste waarden lossen op. Nieuwe waarden bieden niet hetzelfde houvast.

Het resultaat van een transformatie

Veranderende organisaties ontdekken zichzelf. Zij zijn de organische vorm van veranderde teams. Het bindmiddel is de bedrijfscultuur. De kracht van flexibele organisaties schuilt in hun souplesse, in hun vermogen om lenig met de grilligheden van conjunctuur en markten mee te bewegen. Een organisatie zo vormgeven dat mensen kunnen excelleren, teams topprestaties kunnen leveren en talent de ruimte heeft om op te bloeien is een kunst.

Het resultaat: een dynamisch en winstgevend geheel van individuele en collectieve kwaliteiten. Lees meer over ons boek Strategisch Transformeren.

Aanpak van organisatie transformatie

De bewezen aanpak van People Change

Veranderen van een organisatie is vooral veranderen van gedrag. Uit de moeite die het kost om de mens van roken af te brengen, kun je afleiden hoe lastig het is om zijn gedrag te veranderen. De mens is behoudzuchtig. Toch loopt hij voor nieuwe jeans graag een straatje om. Hij is nu eenmaal ook gevoelig voor een goed verhaal. De jeans leert dat als hij ervan is overtuigd dat hij er zelf beter van wordt, hij ervoor gaat. Meer continuïteit en meer levensvervulling is zo’n goed verhaal. Een doel met uitstraling. Conservatisme wijkt voor perspectief en overtuiging. Om het gedrag van een organisatie te veranderen, moet de mindset van alle medewerkers transformeren. Wij doen dat in vier stappen:

Inzicht verkrijgen.​ ​

Waar staan we en waar willen we naartoe?​ De nulmeting met de People Change scan dient als uitgangspunt voor de veranderingsoperatie.  Alle betrokkenen van hoog tot laag vullen de vragenlijst in. Resultaten worden persoonlijk teruggekoppeld.

De People Change scan geeft een haarscherpe analyse van mens en organisatie. Inzichten worden verkregen op het gebied van Leiderschap en waarden, Organisatiestructuur en cultuur en Verandervermogen.

Inspiratie voor de juiste richting.​ ​

Samen creëren wij een visie op de nieuwe organisatie, stellen doelen vast en werken een veranderplan uit, inclusief klant- en businessanalyse, kernwaarden, gedragskenmerken, key-succesfactoren, veranderbaarheid, business case enz. Wij ontwikkelen een strategie om dit veranderplan te implementeren.

Implementatie en resultaten.​ ​

Wij nestelen het nieuwe leiderschap, samenwerking, culturele waarden en gedrag in de organisatie. Daarvoor gebruiken we een aantal interventies:

 • Leiderschapsprogramma
 • Groepssessies
 • Begeleiding van het managementteam
 • Individuele coaching en training
 • Begeleiding bij deelprojecten.

Daarnaast houden wij regelmatig GROW-casebesprekingen, individuele coachingsessies en eventueel korte intensieve groepstrainingen.

Integratie en borgen.​ ​

Zorgen dat het werkt en blijft werken.​ Als de nieuwe organisatie en de cultuur van samenwerken is geïmplementeerd en ons werk erop zit, kunnen wij:

 • Sparringpartner blijven op het gebied van samenwerking, communicatie en gedrag.​
 • Managementteam, cultuur- en projectorganisaties blijven begeleiden.
 • Ondersteuning bieden bij het inpassen van nieuwe medewerkers en individuele analyses doen met behulp van de People Change scan.
 • De ontwikkeling van organisatie, cultuur en leiderschap voortzetten.
 • Deelprojecten begeleiden op het gebied van samenwerken. Onder de deelnemers levert deze aanpak hoge tevredenheid op.
 • “Train de trainer”-programma opzetten waarin de deelnemers worden opgeleid tot succesvol GROW case-coach.

Start je transformatie vandaag met ons

De People Change organisatiescan geeft precies aan waar een organisatie staat, hoe de medewerkers het beste kunnen en willen samenwerken, hoe zij kunnen en willen veranderen  en waar zij naartoe willen qua organisatie cultuur en structuur. Medewerkers vullen online vragen in die een schat aan informatie opleveren. Daarnaast interviewen wij op verzoek deelnemers om nog wat meer de diepte in te gaan.

Meer over de People Change scan vind je hier. Medewerkers uit de organisatie kunnen ook worden getraind als practitioners in het gebruik van de scan, het interpreteren van de resultaten en het begeleiden van collega’s op basis van de uitkomsten. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.