Duurzaamheid integreren met organisatiedoelen

 

In een tijdperk dat wordt gekenmerkt door bezorgdheid over het milieu en de behoefte aan verantwoorde bedrijfspraktijken, is duurzaamheid naar voren gekomen als een centraal element in het vormgeven van de strategische richting van organisaties wereldwijd. Van kleine start-ups tot multinationals, er is een groeiend besef dat duurzame praktijken niet alleen bijdragen aan het welzijn van onze planeet, maar ook aansluiten bij de kernwaarden en lange termijn doelen van bedrijven.

 

In dit artikel interviewen we een van de deelnemers aan onze leergang op dit gebied, Laura Nieboer, die praktische ervaring en een schat aan kennis inbrengt in de discussie. Gedurende haar studie en loopbaan heeft Laura ingezien dat duurzaamheid de kern moet vormen van het doel van elke organisatie, waarbij niet alleen milieuzorg, maar ook sociale verantwoordelijkheid en ethische overwegingen een rol spelen.  Zij streeft naar een holistische benadering die het potentieel benadrukt voor bedrijven om een significante en blijvende impact te hebben door prioriteit te geven aan duurzame initiatieven en tegelijkertijd hun financiële doelstellingen te behalen.

 

Laura, waarom vind jij duurzaamheid belangrijk?

“Ik vind duurzaamheid belangrijk, omdat het verbonden is met mijn persoonlijke purpose, aansluit bij mijn organisatieprioriteiten (Planet & Purpose), en ik veel energie krijg van duurzaamheid. Door deel te nemen aan de People Change duurzame leiderschap leergang heb ik mijn purpose beter kunnen verwoorden. Daaruit is naar voren gekomen dat ik mensen graag wil leiden, inspireren, en activeren om samen de transformatie van de lineaire economie naar een circulaire economie vorm te geven. Zo wil ik mij vandaag inzetten voor de duurzamere wereld van morgen. “

 

Wat zijn de uitdagingen om duurzaamheid bij bedrijven onder de aandacht te brengen?

“Er zijn een aantal uitdagingen om duurzaamheid op de agenda te krijgen bij bedrijven. Allereerst, het ontbreken van een link tussen duurzaamheid en de purpose van de leider, het leiderschapsteam en het bedrijf als geheel. Duurzaamheid wordt vaak gezien als iets extra’s, iets dat van buitenaf wordt opgelegd. Hierdoor is er weinig tot geen intrinsieke motivatie om duurzaamheid op te nemen in de onderneming.

Bij het MKB speelt gebrek aan expertise ook een rol, maar ook dit is te linken aan het ontbreken van een link met de purpose. Een MKB bedrijf met een Planet gedreven leider, bijvoorbeeld, heeft duurzaamheid geïntegreerd in het bedrijfsmodel. Dan is het niet iets losstaand, maar integraal onderdeel van wie het bedrijf is en waar het voor staat.

Een andere uitdaging is dat duurzaamheid vaak geassocieerd wordt met kosten. Investeren in duurzaamheid loont, maar daarvoor moet een bedrijf wel in staat zijn om strategisch te kunnen denken. Duurzaamheid opnemen in je bedrijfsmodel kan wel degelijk voor goede financiële resultaten zorgen. Al is het maar omdat er nu grote druk is vanuit de markt om te verduurzamen, denk aan consumenten en investeerders die nadruk leggen op ESG. Daardoor wordt je bedrijf makkelijker ‘preferred supplier’ in de komende jaren. Ook leidt circulair denken, als onderdeel van duurzaamheid, tot minder verspilling en is dus een andere positieve resultaten kans.”

 

Wat is er nodig om deze beweging te laten slagen en waarom gaat het zo stroef?

De implementatie van duurzaamheid mislukt vaak, omdat er geen verbinding is met de purpose van een leider, team en/of organisatie. Duurzamer zijn wordt dan vanuit buiten af opgelegd. Velen hebben aangetoond dat verandering van buiten naar binnen uiteindelijk niet leidt tot effectieve transformaties.

Ook is het woord duurzaamheid op zichzelf heel breed en vaak vaag. Er zitten veel waarden, tools, verhalen, data, en emoties onder duurzaamheid. ESG is bijvoorbeeld duurzaamheidstaal die door investeerders gebruikt wordt. Van grote bedrijven wordt verwacht dat zij ESG opnemen in hun rapportages. Het gaat dan dus vooral om druk van buiten om iets met duurzaamheid te doen.

De implementatie blijft vaak hangen als een papieren document dat in een bureaulade mag verblijven voor de eeuwigheid. Er worden geen duidelijke doelen geformuleerd, die voort gekomen zijn uit de stappen inzicht en inspiratie. Door het gebrek aan duidelijke doelen en ‘ownership’ vanuit het bedrijf, komt het werk van een duurzaamheidsrapportage moeilijk in de integratie fase. Als resultaat verandert er niets tot weinig in het bedrijf.

Duurzaamheid slaagt vaak wel als het aansluit op de purpose van de ondernemer, het team en het bedrijf. Dan leeft duurzaamheid als een intrinsieke motivatie. In een dergelijk geval staat een bedrijf ook meer open stappen te zetten die nodig zijn om de onderneming te verduurzamen. Ik zou wel willen stellen dat dit de belangrijkste succes-factor is. Kijk maar naar de succesvolle, innovatieve bedrijven die duurzaamheid integraal op hebben genomen in hun bedrijfsmodel, zoals Patagonia, Fairphone of Lush. Deze ondernemingen doen niet alleen goed voor zichzelf, maar ook voor de aarde.”

 

Waarom ben je begonnen met de Leergang Duurzaam Leiderschap bij People Change?

“Ik wil graag de People Change Scan en methode leren en gebruiken om Planet hoger op de agenda te krijgen bij bedrijven. Ik heb ontdekt dat het mijn purpose is om me in te zetten voor de transformatie naar een meer duurzame wereld. Maar hoe doe ik dit op een effectieve manier? Ik geloof dat de People Change Scan en methode bedrijven kunnen helpen om vanuit inzicht, naar inspiratie vervolgens implementatie en uiteindelijk integratie van duurzaamheid te gaan.

Verder is mijn doel om te ontdekken hoe ik effectiever kan communiceren over duurzaamheid. Als ik beter begrijp hoe de verschillende mindsets reageren op bepaalde taal en bij welke organisatieprioriteiten de taal aansluit, dan kan ik de taal over duurzaamheid daar op aanpassen met effectievere resultaten.

Ik geef graag lezingen. Het is leuk om mensen te inspireren, maar het is nog leuker als inspiratie uiteindelijk leidt tot positieve duurzame verandering. “

 

Hoe pas jij de nieuwe inzichten uit de Leergang Duurzaam Leiderschap toe?

“Ik pas de inzichten van de People Change Leergang allereerst toe om mezelf een krachtigere leider te maken. Door mijn eigen verandervermogen beter te begrijpen kan ik ontdekken hoe ik mezelf kan ontwikkelen om effectief aan mijn purpose bij te dragen.

Verder pas ik de inzichten toe om bedrijven te inspireren en activeren tot duurzame verandering. Samen met Rogier en Bert-Jan ben ik business cases aan het uitwerken hoe we bedrijven kunnen ondersteunen met betekenisvol duurzaam veranderen. De People Change Scan en methode spelen een belangrijke rol in de inzicht en inspiratie fases. Het startpunt en de doelen worden bepaald. Verder wordt duurzaamheid verbonden met de purpose van een leider, team en bedrijf – hetgeen wat dus nu vaak ontbreekt. In de implementatie en integratie fases wordt verbinding gezocht tussen “decisionmakers of today and tomorrow’. Hiermee willen we graag op een blijvende en effectieve manier duurzame verandering in bedrijven co-creëren.”

 

 

Hoe is het met ESG in jouw bedrijf? Wil jij ook betekenisvol duurzaam veranderen? We komen graag met je in contact om samen duurzaamheid betekenisvol voor jou en je onderneming te maken! Of doe mee met de volgende Leergang die start in September 2023.