Strategie, Leiderschap en Transformatie expert

Dr. Rogier Offerhaus MBA is een expert in strategie en leiderschap. Zijn interessegebieden zijn strategie, het leiden en versnellen van transformationele organisatieverandering, en de rol van ‘purpose’ in het herdefiniëren van bedrijven en hun impact op de maatschappij. Hij helpt organisaties bij het creëren van krachtige prestatiegerichte culturen die zijn afgestemd op de strategie en heeft een innovatieve aanpak ontwikkeld voor organisatorische transformatie.

Strategie is wat je moet doen en cultuur is hoe je het moet doen. De waarheid is dat als je een cultuurprogramma start na de uitrol van een nieuwe strategie, het lijkt op een bijzaak. Idealiter zouden strategie en cultuur gelijktijdig moeten worden gecreëerd en geïmplementeerd.

Leiders in de wereld van vandaag worden geconfronteerd met enorme veranderingen die de bedrijfsmodellen van organisaties en de maatschappij meer in het algemeen ontwrichten, zoals digitalisering, de COVID-19 pandemie en de druk om koolstofarm te worden en te voldoen aan nieuwe ESG-normen. Ze moeten daarom manieren vinden om met onzekerheid om te gaan en tegelijkertijd leiding geven aan transformaties.

Leiders in de huidige maatschappij moeten voortdurend leren, afleren en opnieuw leren. Ze weten dat ze moeten leren. De uitdaging is hoe af te leren en opnieuw te leren. In mijn werk met leiders is het mijn doel om dat proces te vergemakkelijken.

Hij gelooft dat de beste aanpak is om psychologische veiligheid te creëren door een experimentele mindset te stimuleren en anderen te bekrachtigen, zodat de waarde van teamdiversiteit wordt ingezien en de verantwoordelijkheid wordt gedeeld.

Leiders moeten voortdurend oude manieren om dingen te doen “afleren” en nieuw gedrag “opnieuw leren” om zich aan te passen aan de voortdurende verandering en verstoring van de wereld van vandaag, maar tegelijkertijd moeten ze ook eerdere benaderingen identificeren die relevant blijven, om ervoor te zorgen dat ze niet “het leiderschapsbaby met het organisatorische badwater weggooien” terwijl ze de transformatie van hun organisaties managen.

Hij promoveerde in 2012 met succes op deze benadering van winstgevende verandering aan de Universiteit van Tilburg met het proefschrift: “Op zoek naar cultuurverandering: Welke succes- en faalfactoren speelden een rol bij organisatiecultuurverandering?”

Strategie voor Digitale & Duurzame Transformatie

Rogier initieert, begeleidt en voltooit een concreet, inzichtelijk, winstgevend en bovenal integraal veranderproces met als eindgarantie grip op de eigen organisatie: klanten, strategie, structuur, cultuur en leiderschap. Stap voor stap begeleidt Rogier uw organisatie en stelt deze vervolgens in staat om zélf de vernieuwde strategie, organisatie structuur en cultuur te handhaven en managen. Hij heeft verstand van het ontwikkelen van een nieuwe strategie, het begeleiden en veranderen van leiders, teams, professionals en organisaties. Met u en uw mensen creëert hij de juiste strategie, structuur en cultuur en zijn de volgende resultaten bij klanten bereikt:

– Hoge klant tevredenheid.
– Organisatie behaalt strategische doelstellingen.
– Mensen nemen verantwoordelijkheid.
– Minder overhead, kortere doorlooptijd.
– Focus van kostenbeheersing naar groeimanagement.
– Blije en positieve medewerkers bij zakelijke dienstverlening tot overheid.

Strategisch Transformeren Boek

In ‘Strategisch Transformeren, essentiële inzichten voor organisaties in de 21e eeuw’ worden de vier sleutelfases van een succesvolle transformatie geschetst: Inzicht, Inspiratie, Implementatie en Integratie. Lees hier meer of bestel het boek.

Strategisch Proces voor Succesvolle Transformatie

Inzicht verkrijgen.​ ​

Waar staan we en waar willen we naartoe?​ De nulmeting met de People Change scan dient als uitgangspunt voor de veranderingsoperatie.  Alle betrokkenen van hoog tot laag vullen de vragenlijst in. Resultaten worden persoonlijk teruggekoppeld.

De People Change scan geeft een haarscherpe analyse van mens en organisatie. Inzichten worden verkregen op het gebied van Leiderschap en waarden, Organisatiestructuur en cultuur en Verandervermogen.

Inspiratie voor de juiste richting.​ ​

Samen creëren wij een visie op de nieuwe organisatie, stellen doelen vast en werken een veranderplan uit, inclusief klant- en businessanalyse, kernwaarden, gedragskenmerken, key-succesfactoren, veranderbaarheid, business case enz. Wij ontwikkelen een strategie om dit veranderplan te implementeren.

Implementatie en resultaten.​ ​

Wij nestelen het nieuwe leiderschap, samenwerking, culturele waarden en gedrag in de organisatie. Daarvoor gebruiken we een aantal interventies:

 • Leiderschapsprogramma
 • Groepssessies
 • Begeleiding van het managementteam
 • Individuele coaching en training
 • Begeleiding bij deelprojecten.

Daarnaast houden wij regelmatig GROW-casebesprekingen, individuele coachingsessies en eventueel korte intensieve groepstrainingen.

Integratie en borgen.​ ​

Zorgen dat het werkt en blijft werken.​ Als de nieuwe organisatie en de cultuur van samenwerken is geïmplementeerd en ons werk erop zit, kunnen wij:

 • Sparringpartner blijven op het gebied van samenwerking, communicatie en gedrag.​
 • Managementteam, cultuur- en projectorganisaties blijven begeleiden.
 • Ondersteuning bieden bij het inpassen van nieuwe medewerkers en individuele analyses doen met behulp van de People Change scan.
 • De ontwikkeling van organisatie, cultuur en leiderschap voortzetten.
 • Deelprojecten begeleiden op het gebied van samenwerken. Onder de deelnemers levert deze aanpak hoge tevredenheid op.
 • “Train de trainer”-programma opzetten waarin de deelnemers worden opgeleid tot succesvol GROW case-coach.

Strategische Projecten

Rogier begeleidt Commissarissen, Bestuursleden, Directeuren, Leidinggevenden bij organisatie, team en leiderschap transformatie om met de juiste inzichten de gewenste strategische resultaten te realiseren.

Rogier heeft ervaring met veel verschillende markten en branches. De focus ligt daarbij altijd op het dienstverlenende aspect van de organisatie en met name de klantgerichtheid van de mensen die het verschil maken in de dienstverlening.

Hij onderscheid zich van andere adviesorganisaties omdat hij de zachte kant van cultuur en de harde kant van resultaten bijeen weten te brengen. Dit doet hij door o.a. Lijnmanagement, HRM en Communicatie in een vroeg stadium bij het strategie proces te betrekken.

Wil jij een analyse van je strategie, organisatie of organisatie cultuur hebben neem contact op met Dr. Rogier Offerhaus MBA

Zet vandaag de eerste stap van je strategische project

Neem contact op met rogier@peoplechange.nl of bel 06-53456767